نگاهی به مفهوم زمان – بخش ۱

نگاهی به مفهوم زمان – بخش ۱
خرداد ۱۲, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش 1.

زمان، حقیقتی انکارناپذیر که گذشته، حال و آینده انسان و جهان را متصل می‌کند، به ما چه می‌آموزد؟

ثبت نام در خبرنامه