نگاهی به مفهوم زمان. بخش دوم

خبرنگار
نگاهی به مفهوم زمان. بخش دوم
خرداد ۱۹, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت زمان، حقیقتی انکار ناپذیر که گذشته، حال و آینده انسان و جهان را به هم متصل می‌کند، به ما چه می‌آموزد؟

ثبت نام در خبرنامه