نگاهی از دریچه سینما به زندگی نلسون ماندلا

نگاهی از دریچه سینما به زندگی نلسون ماندلا
تیر ۲۹, ۱۳۹۷

هیجدهم جون یک روز بین المللی بود روزی برای گرامیداشت خاطره انسانی بزرگ، نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی، فعالی برجسته مخالف آپارتاید و رهبر کنگره ملی آفریقا!!! نلسون ماندلا.

ثبت نام در خبرنامه