نگاهی از دریچه سینما به زندگی نلسون ماندلا

Program Picture
نگاهی از دریچه سینما به زندگی نلسون ماندلا
تیر ۲۹, ۱۳۹۷

هیجدهم جون یک روز بین المللی بود روزی برای گرامیداشت خاطره انسانی بزرگ، نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی، فعالی برجسته مخالف آپارتاید و رهبر کنگره ملی آفریقا!!! نلسون ماندلا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه