نگاهی‌ به دیگر آثار حضرت عبدالبهاء
مرداد ۱۳, ۱۳۹۶

از دکتر معین افنانی پرسیدیم که شخصیت حضرت عبدالبهاء به عنوان نگارنده رسالهٔ مدنیه و همچنین دیگر آثار ایشان از منظر تاریخی‌، چه جایگاهی‌ دارند؟

ثبت نام در خبرنامه