نگاهی اجمالی به ژانر کمدی

Program Picture
نگاهی اجمالی به ژانر کمدی
بهمن ۵, ۱۳۹۷

در این هفته کافه هنر با رویکردی به روز جهانی خنده بر آنه تا نگاهی اجمالی به یکی از ژانرهای سینما داشته باشه، ژانری که شاید بشه گفت خود عاملی برای خنده و خندیدنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه