نگاهی اجمالی به ژانر کمدی

نگاهی اجمالی به ژانر کمدی
بهمن ۵, ۱۳۹۷

در این هفته کافه هنر با رویکردی به روز جهانی خنده بر آنه تا نگاهی اجمالی به یکی از ژانرهای سینما داشته باشه، ژانری که شاید بشه گفت خود عاملی برای خنده و خندیدنه.

ثبت نام در خبرنامه