نژادپرستی
تیر ۹, ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش به بررسی ریشه‌ها و عوامل نژادپرستی در آمریکا می‌پردازیم و راه حل‌های احتمالی را با هم مرور می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه