Program Picture

نوروز ۱۴۰۱، نوروز یگانگی

۰۱ فروردین ۱۴۰۱

فارغ از اینکه از چه قومی هستیم، از چه دین و مذهبی هستیم، در سرتاسر ایران نوروز رو عزیز می‌داریم و جشن می‌گیریم و حالا این مراسم ایرانی، به واسطه‌ دیانت بهائی عیدی جهانی شده. پس هر جای دنیا که هستی، هر کسی رو که می‌پرستی، به هر کی دل‌بستی و به هر رنگی که هستی، ما که عاشقتیم. عیدت مبارک و هر تغییری که تو ذهنته، با کد چهارده صفر یک، همراه ما و کارشناسان این برنامه باش تا ما هم تو‌ رو به دور دنیا ببریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه