Program Picture

نوروز ۱۳۹۷ با مهدیه و نسیبه

۱۱ فروردین ۱۳۹۷

مهدیه و نسیبه عبداللهی دو خواهر خواننده هستند که سالهاست در زمینه موسیقی آوازی (ایرانی و کلاسیک غربی) فعالیت می‌کنند و گروه آوایه را راه‌اندازی کرده اند. این دو قطعه‌ای آوازی و بدون ساز را به مناسبت نوروز برای بینندگان اجرا می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه