نوروز ایرانی و عید بهائی در هندوستان

Program Picture

همسفر با نوروز

نوروز ایرانی و عید بهائی در هندوستان
۰۲ فروردین ۱۳۹۹

تو این برنامه قراره با نوروز این رسم کهن ایرانی همسفر بشیم و ببینیم چطور یک آئین ایرانی تونسته این مراسم رو جهانی کنه. امروز به کشور هندوستان سفر می‌کنیم و از تجربه آقای هارش در خصوص برگزاری مراسم نوروز خواهیم شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه