نوروز ایرانی و عید بهائی در آمریکا و اردن

Program Picture

همسفر با نوروز

نوروز ایرانی و عید بهائی در آمریکا و اردن
۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تو این برنامه قراره با نوروز، این رسم کهن ایرانی همسفر بشیم و ببینیم چطور یک آیین ایرانی تونسته این مراسم رو جهانی کنه. امروز به آمریکا و اردن سفر می‌کنیم و از تجربه آقای وحید بریگنونی و خانم بیان عنبری در خصوص برگزاری مراسم نوروز خواهیم شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه