نوروز ایرانی و عید بهائی در کامرون در آفریقا

Program Picture

همسفر با نوروز

نوروز ایرانی و عید بهائی در کامرون در آفریقا
۰۱ فروردین ۱۳۹۹

تو این برنامه قراره با نوروز، این رسم کهن ایرانی همسفر بشیم و ببینیم چطور یک آیین ایرانی تونسته این مراسم رو جهانی کنه. امروز به کشور کامرون در آفریقا سفر می‌کنیم و از تجربه خانم املدا اومارا در خصوص برگزاری مراسم نوروز خواهیم شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه