نورانیت و درخشندگی

نورانیت و درخشندگی
آبان ۵, ۱۴۰۰

در این قسمت باران و فاران به همراه مادربزرگشون در حال درست کردن غذا و دسر هستند که مادربزرگ در مورد پیرمردی که تو روستاشون زندگی می‌کرده، خاطره‌ای تعریف می‌کنه.

ثبت نام در خبرنامه