نورانیت و درخشندگی
آبان ۵, ۱۴۰۰

ما از خدا می‌خواهیم با هر دعا می‌خواهیم قلبی پاک و درخشان چون مروارید تابان

ثبت نام در خبرنامه