نوجوانی، دوره‌ای تاثیرگذار
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰

در گفتگویی با بدیع پروانه، فعال اجتماعی، به بررسی اهمیت دوره‌های توانمندسازی نوجوانان پرداختیم. بدیع برامون از تجربه شخصیش از حضور در این دوره‌ها گفت و توضیح داد که ساختار اداره این دوره‌ها به چه صورته.

ثبت نام در خبرنامه