نوجوانان و فرایند جامعه سازی

خبرنگار
نوجوانان و فرایند جامعه سازی
خرداد ۲۶, ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم سارا لوئی، جامعه شناس و فعال اجتماعی نوجوانی و یا دوران انتقال از کودکی به جوانی از مهم‌ترین سال‌های زندگی یک فرد خوانده شده، که مسیر زندگی او را جهت می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه