نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۲

Program Picture
نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۲
شهریور ۱۴, ۱۳۹۵

راهکارهایی برای همراهی با نوجوانان در استفاده از تکنولوژی و مواردی دیگر در گپ و گفت این هفته پارسا فنائیان و خانم روحی وحید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه