نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۱

نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۱
شهریور ۷, ۱۳۹۵

خانم روحی وحید در این قسمت درباره‌ نوجوانان و استفاده‌ آنها از تکنولوژی با پارسا فنائیان به گپ و گفت خواهند نشست.

ثبت نام در خبرنامه