نه می‌بخشم و نه فراموش می‌کنم

نه می‌بخشم و نه فراموش می‌کنم
مهر ۲۳, ۱۳۹۷

در دنیای پر تلاطم امروز، با این همه ظلم و ستم، بخشیدن و فراموش کردن راهی است سخت و ناهموار و راهرو آن نیازمند قلبی باز، اراده‌ای محکم، و وجدانی بیدار!

ثبت نام در خبرنامه