نهی از حسد
آذر ۲۳, ۱۳۹۶

تهمینه: تا حالا فکر کردی که چرا در تعالیم حضرت بهاءالله به این شدت روی دوری از حسادت تأکید شده؟
آرش: فقط در دیانت بهائی نیست. حسادت در همه ادیان نهی شده.
تهمینه: درسته، اما …

ثبت نام در خبرنامه