نهادینه شدن انسان دوستی

نهادینه شدن انسان دوستی
مرداد ۲۶, ۱۳۹۷

نهادینه شدن انسان دوستی در اجتماع، زمینه را برای تعهد انسانی نسبت به هم نوع، دیگر موجودات، محیط زیست و مسائل اجتماعی فراهم می‌سازد و راهی تازه به سوی آینده جهان می‌گشاید.

ثبت نام در خبرنامه