نمونه های جاودانه خدمت و ایثار

خبرنگار
نمونه های جاودانه خدمت و ایثار
مهر ۲۳, ۱۳۹۹
به یاد خانم ویولت هَک، دکتر فرزام ارباب و آقای داگلاس مارتین، که با توشه ایی از خدمت به عالم انسانی جهان فانی را وداع گفتند.

ثبت نام در خبرنامه