نمایش موزیکال «هنری باکس براون»

نمایش موزیکال «هنری باکس براون»
مهر ۲۰, ۱۳۹۷

هدف خانم مهر منصوری، سازنده این نمایش که یک بهائی است پرداختن به موضوع نابرابری نژادیه. او و همکارانش با استفاده از هنر به عنوان ابزاری قوی برای افزایش آگاهی، تجربه‌ای را خلق کرده‌اند که محرک گفتگوهای سازنده و الهام بخش در جهت تغییرات اجتماعی است.

ثبت نام در خبرنامه