نمایش “عشق آباد” و گروه تئاتر شهر

نمایش “عشق آباد” و گروه تئاتر شهر
اسفند ۱۲, ۱۳۹۴

گفتگو با شهره عاصمی، نویسنده، ژورنالیست و کارگردان.

ثبت نام در خبرنامه