نمایش “عشق آباد” و گروه تئاتر شهر

Program Picture
نمایش “عشق آباد” و گروه تئاتر شهر
۱۲ اسفند ۱۳۹۴

گفتگو با شهره عاصمی، نویسنده، ژورنالیست و کارگردان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه