نمایشگاهی خلاقانه در خصوص زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله

نمایشگاهی خلاقانه در خصوص زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷

جامعه بهائی مالزی در نمایشگاهی خلاقانه در خصوص زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله میزبان بیش از ۳۰۰ مهمان بود.

ثبت نام در خبرنامه