نلسون ماندلا

Program Picture
نلسون ماندلا
مرداد ۲۰, ۱۳۹۶

نِلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجستهٔ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبرکنگره ملی آفریقا بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه