هنر شفّاف اندیشیدن – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

هنر شفّاف اندیشیدن – بخش ۲
۲۲ تیر ۱۳۹۶

هفته‌ گذشته، نگاهی داشتیم به کتاب «هنر شفّاف اندیشیدن». در نقطه‌سرخط این هفته، بخشی دیگر از این کتاب خواندنی را با هم مرور می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه