هنر شفّاف اندیشیدن – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

هنر شفّاف اندیشیدن – بخش ۱
۱۵ تیر ۱۳۹۶

در نقطه سر خط این هفته و هفته ­آینده، نگاهی می‌­اندازیم به کتاب خوب و خواندنی «هنر شفّاف اندیشیدن»؛ این هفته، بخش­‌هایی از مقدّمه­ نویسنده و یک بخش از متن کتاب را خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه