Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

تجمّل‌گرایی
۲۰ مهر ۱۳۹۶

یک یادداشت جامعه‌شناختی تأمّل برانگیز با عنوان «آشپزخانه در حال بلعیدن پذیرایی است».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه