اجتماع سنّتی یا جامعه مدرن

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

اجتماع سنّتی یا جامعه مدرن
۲۳ دی ۱۳۹۵

در دنیایی که روز به روز روابط سنّتی در حال جایگزین شدن با قواعد مدرن هستند، هر یک از ما به عنوان فرد، چقدر باید مدرن شویم؟ پاسخ این سوال را در نقطه سر خط این هفته، با یادداشت «آیا باید کاملاً مدرن شویم؟» بررسی خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه