نقطه سرخط – آسیب‌شناسی فضای مجازی ق۴

نقطه سر خط
نقطه سرخط – آسیب‌شناسی فضای مجازی ق۴
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۷

در بخش چهارم يادداشت «می‌توانند ذهن ما را گروگان بگیرند» با يكي دو نفر ديگر از نخبگان فناوری همراه خواهيم شد تا دريابيم كه آيا پيشرفت‌های تكنولوژی در مجموع اثر مثبتی برای جامعه‌ ی بشری داشته يا نه؟ و اينكه راهكار برطرف كردن اين آسيب‌ها چيست.

ثبت نام در خبرنامه