قصّه «جیجو» – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

قصّه «جیجو» – بخش ۱
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

در نقطه‌سرخط این هفته بخش اوّل قصّه «جیجو» رو می‌شنوید از احسان عبدی‌پور؛ قصّه عجیبی که با این جمله آغاز می‌شود: «ما یک رفیق داریم که دزد است!»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه