طنز نقّادانه یا نقد طنّازانه

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

طنز نقّادانه یا نقد طنّازانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۵

یادداشت طنز «و بس» نوشته ابراهیم رها: واکاوی ضرب­ المثل «هنر نزد ایرانیان است و بس» با لحنی طنز و نگاهی تند و تیز و نقّادانه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه