نقطه آغاز
خرداد ۳۱, ۱۳۹۹

گاهی میبینی آشنایی در مسیر زندگی تو به صورت گذری صحبتی را با تو در میان می‌گذارد که همان سرآغاز تحول‌های بزرگی در زندگی تو می‌شود. تو را وامی‌دارد تا زیر باران بروی و چشم‌ها را بشویی.

ثبت نام در خبرنامه