نقش کشاورزان در سیاست‌گذاری

نقش کشاورزان در سیاست‌گذاری
مهر ۲۶, ۱۴۰۰

«شواهد فزاینده‌ای نشان می‌دهند که بهبود شرایط تولیدی روستایی بستگی زیادی به کشاورزان و دست‌اندرکاران کشاورزی محلی دارد.»

ثبت نام در خبرنامه