نقش و تأثیر رسانه‌ها بر وضعیت بهائیان در ایران
فروردین ۱۵, ۱۳۹۸

در جهان امروز مدیا و رسانه‌ها نقش بسیار مهمی را در اطلاع‌رسانی عمومی ایفا می‌کنند. جامعه بهائیان ایران به واسطه نبود آزادی رسانه‌ای در ایران متحمل صدمات بسیار شدیدی شد، در عین اینکه اطلاع‌رسانی جهانی رسانه‌ها عاملی شد برای تخفیف مشکلاتی که از جانب دولت بر این جامعه وارد می‌گشت.
در این برنامه آنچه گذشت به بررسی نقش و وظیفه رسانه‌ها در جهان امروزی و به ویژه در ارتباط با اقلیت‌های محروم در ایران می‌پردازیم.

ثبت نام در خبرنامه