نقش هنر در تغییرات اجتماعی
فروردین ۱۷, ۱۳۹۶

از ترانه مهاجری توفیق پرسیدیم که چگونه هنر می‌تواند سر منشأ تغییرات اجتماعی باشد؟

ثبت نام در خبرنامه