Program Picture

نقش معابد در جامعه

آذر ۴, ۱۳۹۵

از فرزاد فردوسی‌ پرسیدیم که معابد و به خصوص مشرق الاذکار‌های بهائی چه نقشی‌ را در جوامع بشری می‌توانند ایفا کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه