نقش شهروندان در دموکراسی‌
شهریور ۹, ۱۳۹۶

از احسان عابدی پرسیدیم که در یک دموکراسی‌ پویا شهروندان چه نقش و یا مسئولیتی بر عهده دارند؟

ثبت نام در خبرنامه