نقش زنان در همبستگی جامعه – بخش ۳

Program Picture
نقش زنان در همبستگی جامعه – بخش ۳
آذر ۱۳, ۱۳۹۶

بخش سوّم سخنرانی با عنوان “نقش زنان در همبستگی جامعه” که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسط دکتر نیّره توحیدی ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه