Program Picture

چهارچوب

نقش زنان در خانواده و جامعه

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

شما نقش زنان در خانواده و جامعه رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید اگر در آینده زنان مسئولیت‌های بزرگ و مهم دنیا رو به عهده بگیرند، دنیا چگونه خواهد بود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه