نقش زنان در برقراری صلح
شهریور ۳۱, ۱۳۹۷

در این قسمت پروفسور گوئتز استاد دانشگاه نیویورک از اهمیت نقش زنان در برقراری صلحی‌ پایدار سخن می‌گوید.

ثبت نام در خبرنامه