نقش جوانان در تحول و سازندگی

نقش جوانان در تحول و سازندگی
فروردین ۲۴, ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم سارا ندافیان، مدرس موسیقی و فعال اجتماعی جهان ما عملا «جوان» توصیف می‌شود و جوانان آن خواستار تغییرات بنیادی و مشارکت موثر در تحول جوامع خود هستند.

ثبت نام در خبرنامه