نقش توانایی مالی و امکانات اقتصادی در خانواده
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹

مساله رفاه و امکانات مادی چقدر در انتخاب همسر مهم هستند؟ ابعاد اصلی مدیریت اقتصادی در خانواده چه هستند؟ چگونه می‌توان میزان درآمد را با هزینه‌ها در تعادل نگاه داشت؟ با ما و مهمانانمان، آیرینا و پیمان در آش و آشیانه همراه باشید تا در حین پختن سوپ برش روسی پاسخ آن‌ها به این پرسش‌ها را دریابید.

ثبت نام در خبرنامه