نقش تغییرات اقلیمی در روند ایجاد صلح جهانی
آبان ۸, ۱۳۹۹

دکتر سایمون دالبی، استاد جغرافیا در دانشگاه ولیفرد لوریر، توضیح می‌دهد که تغییرات اقلیمی چه نقشی در روند برقراری صلح جهانی دارند و چطور نابرابری‌ها بر تغییرات آب و هوایی تاثیر گذارند.

ثبت نام در خبرنامه