نقش تشویق در یادگیری

Program Picture
نقش تشویق در یادگیری
شهریور ۶, ۱۳۹۸

تشویق از نظر شما چه معنی داره و چه مواقعی و چطوری باید تشویق انجام بشه؟ آیا تشویق در ایجاد انگیزه برای یادگیری تاثیری داره؟ آیا شما در زندگی کسی رو تشویق کردید و آیا خاطره‌ای از تشویق توسط معلمان یا اعضای خانواده دارید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه