نقش ادیان در بحران‌ها

نقش ادیان در بحران‌ها
آذر ۲۱, ۱۳۹۴

نقش ادیان در مورد بحران‌ها، بحران اعتماد، بحران محیط زیست، بحران مالی و بحران‌های دیگر از دیدگاه رساله مدنیّه.

ثبت نام در خبرنامه