نقشی بر آب
آبان ۸, ۱۳۹۹

آرزوهای دوران کودکی شاید انگیزه قوی برای حرکت به سمت اهداف انسان برای ساختن آینده‌اش باشند. آیا اگر آرزوها محقق نشوند باید تسلیم سرخوردگی و افسردگی شد؟

ثبت نام در خبرنامه