Program Picture
نقشی بر آب
آبان ۸, ۱۳۹۹

آرزوهای دوران کودکی شاید انگیزه قوی برای حرکت به سمت اهداف انسان برای ساختن آینده‌اش باشند. آیا اگر آرزوها محقق نشوند باید تسلیم سرخوردگی و افسردگی شد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه