نقد و انتقاد یا ایراد و خرده‌گیری

نقد و انتقاد یا ایراد و خرده‌گیری
دی ۳, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان – روان‌شناس و مشاور خانواده.

فرایند نقد و انتقاد سازنده چگونه شکل می‌گیرد و چه نقشی در درک بهتر انسان‌ها از واقعیت‌ها دارد؟

ثبت نام در خبرنامه