نقد و انتقاد یا ایراد و خرده‌گیری

خبرنگار
نقد و انتقاد یا ایراد و خرده‌گیری
دی ۳, ۱۳۹۹
گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان - روان‌شناس و مشاور خانواده فرایند نقد و انتقاد سازنده چگونه شکل می‌گیرد و چه نقشی در درک بهتر انسان‌ها از واقعیت‌ها دارد؟

ثبت نام در خبرنامه