نقد و انتقاد یا ایراد و خرده‌گیری

Program Picture
نقد و انتقاد یا ایراد و خرده‌گیری
دی ۲۹, ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان – روان‌شناس و مشاور خانواده

فرایند نقد و انتقاد سازنده چگونه شکل می‌گیرد و چه نقشی در درک بهتر انسان‌ها از واقعیت‌ها دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه